POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 

RODO
|Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą miały zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

RODO nakazuje nam przekazanie Państwu wszystkich niezbędnych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy posiadane przez nas Państwa dane osobowe.Administratorem Państwa danych osobowych jest:GastroTrend Oskar Konowrocki z siedzibą w Ciemne, ul. Urocza 51, NIP:952-199-10-68


Inspektor Ochrony Danych  - W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można się kontaktować  z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych: biuro@gastrotrend.com.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.drinkujemy.pl, prowadzony pod adresem www.drinkujemy.pl (dalej zwany Witryną) przez  Oskar Konowrocki z siedzibą w Ciemne, ul. Urocza 51,

Firma dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania rezerwacji w ramach strony oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane przetwarza Strona Internetowa w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Strona rezerwacyjna  internetowa nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Witryna  internetowa wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Witrynycookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych.cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Witrynę lub serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika.cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Witrynę lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia chyba że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików cookies po zakończeniu sesji urządzenia.


W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
Jakie dane przetwarza Strona internetowa podczas rejestracji i dokonywania rezerwacji oraz dostarczania produktów?
Strona  będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania rezerwacji i procesu rejestracji w Witrynie:1) nazwisko i imię,2) adres zameldowania na pobyt stały,3) adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,4) adres poczty elektronicznej,5) numer telefonu.Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.Ponadto, Strona  może zbierać od użytkowników następujące informacje w celu prawidłowego wystawienia faktury VAT i przesłania jej w wersji elektronicznej:1) pełna nazwa firmy2) adres prowadzenia działalności3) NIP4) adres poczty elektronicznej,5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z ustawień w ramach swojego konta na naszej Witrynie lub z adresu:biuro@drinkujemy.pl, numeru telefonu +48 533707047
Marketing strony rezerwacyjnej.

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych towarów dostępnych w www.drinkujemy.pl Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Aby cofnąć zgodę prosimy o przesłanie nam oświadczenia na poniższy adres: biuro@drinkujemy.plUdostępnienie informacji.W celu realizacji umowy strona rezerwacyjnyjna może udostępniać zebrane od Państwa dane firmom kurierskim i przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionego towaru oraz operatorom płatności elektronicznych w celu realizacji płatności za zakupiony towar. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres biuro@drinkujemy.plPonadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Środki techniczne i Państwa obowiązki

Strona rezerwacyjna dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności połączenia szyfrowanego SSL w obrębie całej Witryny.Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Strona rezerwacyjna nigdy nie będzie zwracała się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie.W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.


W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?Mają Państwo w ramach Witryny możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@drinkujemy.pl Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@drinkujemy.pl

Inne strony internetoweW ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.Pytania i zastrzeżeniaPytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadawane pod adresem: biuro@drinkujemy.pl lub Administratorowi Danych Osobowych / Oskar Konowrocki pod adresem e-mail: biuro@drinkujemy.pl

Ul. Przytorowa 60, Duczki

+48 533707047

Kontakt

kontakt@drinkujemy.pl

Odział:
05-200 Duczki
Ul. Przytorowa 60

GastroTrend 
NIP: 952-199-01-68
05-250 Ciemne
Ul. Urocza 51 


 

Godziny otwarcia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek 

Sobota

Niedziela

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

08:00 - 21:00

08:00 - 21:00

08:00 - 21:00